Branders

Duurzaam energie opwekken met ultra-lage emissies van schadelijke stoffen is onze missie. Duurzame brandstoffen als waterstof, biogas en groen aardgas, maar ook vloeibare brandstoffen zoals pyrolyse olie kunnen wij verstoken middels onze branders.
Onze branderontwerpen zijn ‘tailor-made’ ofwel geoptimaliseerd voor uw specifieke situatie. In het ontwerp worden zaken als brandstof(mix), vermogen, vuurhaard afmetingen en beschikbare ruimte meegenomen.

GREENFLEX gasbrander

De GREENFLEX brander is gebaseerd op de succesvolle SMARTNOX brander, die eerder gezamenlijk ontwikkeld is door SUSCOMB en Mateq Process. Deze brander combineert stabiele verbranding met ultra-lage emissies en is geschikt voor zowel aardgas, waterstof als mengsels daarvan. Andere hoogcalorische gassen zoals synthesegas (CO / H2) en biogas kunnen ook zonder problemen verstookt worden in deze brander.
De brander is geschikt voor toepassing in bestaande en nieuwe vlampijpketels en maakt voor de allerlaagste NOx emissies gebruik van externe rookgasrecirculatie. Het vermogen van de ketel hoeft niet te worden verlaagd om de gewenste emissies te realiseren.
Door gebruik te maken van een slim ontwerp en uitgekiende regeling en beveiliging filosofie is het regelbereik van de brander groot, tenminste 1:10, en is de brander makkelijk en snel op- en af te regelen. Gasdrukken zijn volgens de industrie-standaarden.
Toepassing

Vlampijpketels

Waterpijpketels

Brandstof

(Groen) aardgas (CH4)

Waterstof

Biogas

Mengsels – ook wisselende samenstellingen

Ultra-low NOx

tot < 30mg op aardgas en groen gas; tot < 50mg op waterstof en waterstof-aardgasmengsels

< 50mg op waterstof

O2< 3%, < 1% realiseerbaar
Regelbaarheid1:10 of beter
Brandstofdruk> 200mbarg

GREENOIL brander

Deze brander is ontwikkeld voor het verstoken van vloeibare brandstoffen zoals pyrolyse olie of afgewerkte plantaardige oliën. De toepassing is voor zowel vlampijpketels als waterpijpketels.

Toepassing

Vlampijpketels

Waterpijpketels

Brandstof

(bio) olie

Ultra-low NOx

Mede afhankelijk van hoeveelheid brandstofgebonden stikstof

O2

< 6%, < 3% realiseerbaar

Regelbaarheid

1:6 of beter

Verstuiving

Afhankelijk van lokaal beschikbare media: lucht- of stoomverstuiving heeft de voorkeur ivm regelbaarheid en haalbare emissies, anders drukverstuiving

Figuur: 3D CAD detail van branderkop (links); CFD simulatie van brander performance (rechts)