Know-how

Combustion2 – de kracht van het kwadraat

Combustion2 is een joint venture van SUSCOMB en Mateq Process. SUSCOMB, een samentrekking van SUStainable COMBustion, heeft jaren ervaring in het verduurzamen van verbrandingsprocessen. Dit doet SUSCOMB door het leveren van meer energiezuinige systemen die resulteren in een lagere CO2 uitstoot per benutte energiehoeveelheid. Daarnaast levert SUSCOMB verbrandingsoplossingen die lagere uitstoot van schadelijke emissies als NOx leveren. Gecombineerd zorgt dit voor een lagere milieubelasting van de verbrandingssystemen.
Mateq Process is specialist in het procesontwerp van industriële verbrandingssystemen. Deze kennis zet Mateq Process in bij het ontwerpen van duurzame en cyclische brandersystemen, met ultra-lage emissies van schadelijke stikstofoxiden. Met een unieke en toonaangevende kennis van Computational Fluid Dynamics (CFD) is Mateq Process in staat complexe heat transfer equipment te analyseren en optimaliseren.
De samenwerking van SUSCOMB en Mateq Process in Combustion2 stelt ons in staat uw duurzaamheidsvraag te beantwoorden van ‘kop tot staart’. We analyseren uw verbrandingsproces, de mogelijkheden tot verduurzaming en de gevolgen hiervan voor uw processen en bedrijfsvoering. We leveren concrete verbrandingsoplossingen die aan uw eisen en wensen voldoen. We realiseren en integreren deze oplossing in uw proces, stellen deze in bedrijf en kunnen deze ook onderhouden, van 24/7 tot en met periodiek onderhoud en spare parts.