Ultra low NOx

Duurzame brandstoffen hebben ieder hun eigen specifieke uitdagingen. Bio-olie zoals pyrolyse-olie of afgewerkte plantaardige frituurvetten kunnen veel water bevatten en hebben een zeer diverse – en ook vaak wisselende samenstelling. Het realiseren van een goede brander voor de volledige verbranding van deze brandstoffen vereist kennis en ervaring. Het verkrijgen van een stabiele vlam kan gepaard gaan met hogere emissies van NOx, en ook met het noodzakelijke gebruik van een steunvlam die dan op lokaal beschikbare (grijze) brandstof werkt zoals aardgas. Het is dus een uitdaging om zowel een stabiele vlam te realiseren, als het beperken van de emissies van schadelijke stoffen.
Bij waterstof geldt eigenlijk precies het omgekeerde. Waterstof brandt – ten opzichte van de gangbare – fossiele – brandstoffen, zeer gemakkelijk. Het is dus niet moeilijk om een goede, stabiele waterstofvlam te realiseren middels een eenvoudig branderontwerp. Echter, juist omdat waterstof zo makkelijk brandt en een hete vlam heeft, zijn de NOx emissies (veel) hoger dan bij verbranding van aardgas of andere fossiele brandstoffen. Zonder tegenmaatregelen is het dus goed mogelijk CO2-netruaal te stoken, maar wel ten koste van een flinke stijging in de emissies van NOx. Ook hier is het een uitdaging om waterstof te verbranden aan lucht zonder bijkomende schadelijke emissies.
Combustion2 ontwikkelt branders voor de energietransitie waarbij de schadelijke emissies zoveel mogelijk worden beperkt. Hiervoor hebben we een branderconcept ontwikkeld waarbij stabiele verbranding mogelijk is met ultra-lage emissies van NOx. In dit ontwerp wordt gebruik gemaakt van externe rookgasrecirculatie voor het minimaliseren van uitstoot van NOx. Dit doen we op een speciale manier – waarvoor patent wordt aangevraagd. Ook zonder rookgasrecirculatie levert dit concept lage emissies, waarmee dit tot de beste branders in zijn soort behoort!